به نام خداوند جان و خرد

دفاع از حرمین بهانه ای برای دفاع از حقانیت اسلام ناب محمدی است

دفاع از حرمین بهانه ای برای دفاع از حقانیت اسلام ناب محمدی است

کارگردان فیلم سینمایی « ۳۳ روز» گفت: این جشنواره با رویکرد آشنایی با علت وجود مدافعان حرم در عراق و سوریه، کمک بسیاری برای شناخت این حرکت عظیم می کند.

ادامه خبر