به نام خداوند جان و خرد

دستیابی به صنایع‌دستی دانش بنیان با همکاری دانشگاه ممکن می‌شود

دستیابی به صنایع‌دستی دانش بنیان با همکاری دانشگاه ممکن می‌شود

«بهمن نامورمطلق» گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی قرار دارد توجه به صنایع دستی دانش بنیان است که دستیابی به این مهم با همکاری دانشگاه ممکن می‌شود.

ادامه خبر