به نام خداوند جان و خرد

در نمایشگاه کتاب چهل و سه میلیارد تومان کتاب فروخته شد

در نمایشگاه کتاب چهل و سه میلیارد تومان کتاب فروخته شد

قائم مقام و معاون اجرایی بیست‌و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: فروش نمایشگاه کتاب طی هفت روز گذشته تا به امروز رقم چهل و سه میلیارد تومان را به شکل نقدی، چک و دستگاه کارتخوان ثبت کرده است.

ادامه خبر