به نام خداوند جان و خرد

در نمایشگاه کتاب نسبت به رواج آثار عامه‌پسند هشدار داده شد

در نمایشگاه کتاب نسبت به رواج آثار عامه‌پسند هشدار داده شد

در نشست سبک زندگی و مصرف فرهنگی با تاکید بر مصرف کتاب عنوان شد: بازاری شدن آثار فرهنگی خطرناک است و اینکه می‌بینم رسانه‌ها کتاب‌های عامه‌پسند را تبلیغ می‌‌کنند اصلا به نفع فضای فرهنگی ما ارتقاء سطح آگاهی عمومی نیست.

ادامه خبر