به نام خداوند جان و خرد

در نمایشگاه کتاب از ضرورت ترجمه آثار ایرانی به زبان عربی گفته شد

در نمایشگاه کتاب از ضرورت ترجمه آثار ایرانی به زبان عربی گفته شد

مسوول غرفه الجزایر گفت: آثار نویسندگان ایرانی در الجزایر تقریباً ناشناخته هستند و باید صنعت ترجمه آثار از ایران مورد توجه قرار گیرد.

ادامه خبر