به نام خداوند جان و خرد

درب ضدسرقت

zedde serghat 1

درب ضدسرقت

16 خرداد 1398
|

درب های این گروه به صورت تمام MDF بوده که یابه صورت CNC شده و یا به صورت PVC دو رنگ به بازار عرضه می شوند. در این درب ها همانند تمامی درب های تمام MDF هر دو طرف لنگه را به صورت کامل MDF پوشش داده و فریم فلزی مشاهده نمی شود. این درب ها که دارای طراحی مدرن و مطابق معماری روز می باشند برای استفاده در فضاهای با طراحی مدرن مناسبند. ساختار این درب ها با تیپ تمام MDF بوده و کلیه یراق آلات استفاده شده در درب ها کاله ترکیه می باشد.

PF03

 

PF03

PF04

 

PF04

PF05

 

PF05

PF06

 

PF06

PF07

 

PF07

PF08

 

PF08

PF09

 

PF09

PF10

 

PF10

PF11

 

PF11

PF12

 

PF12

PF13

 

PF13

PF14

 

PF14

PF15

 

PF15

PF16

 

PF16

PF17

 

PF17

PF18

 

PF18

PF19

 

PF19

PF20

 

PF20

PF21

 

PF21

PF22

 

PF22

PF23

 

PF23

PF24

 

PF24

PF25

 

PF25

PF26

 

PF26

PF27

 

PF27

PF28

 

PF28

PF29

 

PF29

PF30

 

PF30

PF31

 

PF31

PF32

 

PF32

PF33

 

PF33

PF34

 

PF34

PF35

 

PF35

PF36

 

PF36

PF37

 

PF37

PF38

 

PF38

PF39

 

PF39

PF40

 

PF40

PF41

 

PF41

PF42

 

PF42

PF43

 

PF43

PF44

 

PF44

PF45

 

PF45

PF46

 

PF46

PF47

 

PF47

PF48

 

PF48

PF49

 

PF49

PF50

 

PF50

PF51

 

PF51

PF52

 

PF52

PF53

 

PF53

PF54

 

PF54

PF57

 

PF57

PF58

 

PF58

PF59

 

PF59

PF60

 

PF60

PF61

 

PF61

PF62

 

PF62

PF63

 

PF63

PF64

 

PF64

PF65

 

PF65

PF66

 

PF66

PF67

 

PF67

PF68

 

PF68

PF69

 

PF69

PF70

 

PF70

PF71

 

PF71

PF72

 

PF72

PF73

 

PF73

PF74

 

PF74

PF75

 

PF75

PF76

 

PF76

PF77

 

PF77

PF78

 

PF78

PF79

 

PF79

PF80

 

PF80

PF81

 

PF81

PF82

 

PF82

PF83

 

PF83

PF84

 

PF84

PF85

 

PF85

PF86

 

PF86

PF87

 

PF87

PF88

 

PF88

PF89

 

PF89

PF90

 

PF90

PF91

 

PF91

PF92

 

PF92

PF93

 

PF93

PF94

 

PF94

PF95

 

PF95

PF96

 

PF96

PF97

 

PF97

PF98

 

PF98

PF99

 

PF99

PF100

 

PF100

PF101

 

PF101

PF102

 

PF102

PF103

 

PF103

PF104

 

PF104

PF105

 

PF105

PF106

 

PF106

PF107

 

PF107

PF108

 

PF108

PF109

 

PF109

PF110

 

PF110

PF111

 

PF111

PF112

 

PF112

PF113

 

PF113

PF114

 

PF114

PF115

 

PF115

PF116

 

PF116

PF117

 

PF117

PF118

 

PF118

PF119

 

PF119

PF119

 

PF120