به نام خداوند جان و خرد

دبیر بخش مسابقه پوستر معرفی شد

دبیر بخش مسابقه پوستر معرفی شد

از سوی دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر، «ابراهیم حسینی» به عنوان دبیر بخش مسابقه پوستر معرفی شد.

ادامه خبر