به نام خداوند جان و خرد

حضور مردم در راهپیمایی «اربعین» در «گینس» ثبت شود

حضور مردم در راهپیمایی «اربعین» در «گینس» ثبت شود

پیاده روی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی را می توان تلاش برای ساختن نوعی نماد و تصویری صلح آمیز از آیین ها و باورهای مذهبی در زمانه ای دانست که گروههایی همچون «داعش» تلاش دارند تصویری جعلی و خشن از آنها ارایه کنند.

ادامه خبر