به نام خداوند جان و خرد

حسن میرعابدینی و محمد بقایی از ادبیات معاصر در دانشگاه‌ها می‌گویند

حسن میرعابدینی و محمد بقایی از ادبیات معاصر در دانشگاه‌ها می‌گویند

نشست بررسی «ادبیات معاصر در دانشگاه‌ها» در نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود.

ادامه خبر