به نام خداوند جان و خرد

حراج ملی انقلابی در عرصه معرفی هنرهای ملی

حراج ملی انقلابی در عرصه معرفی هنرهای ملی

خالق هنر تخشیب برگزاری اولین حراج ملی را بهترین تجربه در حوزه اقتصاد هنر ارزیابی کرد و این اتفاق مثبت را باعث ترغیب هنرمندان برای تولید آثار هنری جدید دانست.

ادامه خبر