به نام خداوند جان و خرد

جوایز مسابقه «جایزه داستان تهران» افزایش یابد

جوایز مسابقه «جایزه داستان تهران» افزایش یابد

به پیشنهاد رئیس هیأت داوران «جایزه داستان تهران»، تعداد جوایز ۱۰ میلیون ریالی این جشنواره به ۱۰جایزه افزایش یافت.

ادامه خبر