به نام خداوند جان و خرد

جنوب ازجنوب غربی/پایان هفته موسیقی تلفیقی بااجرای کریستف رضاعی

جنوب ازجنوب غربی/پایان هفته موسیقی تلفیقی بااجرای کریستف رضاعی

گروه موسیقی «داماهی» در این کنسرت سعی کرد با بهره ‌گیری از موسیقی‌ قوی، پر رنگ و خوش ضرب حاشیه خلیج‌فارس،‌ صدا و فضایی تازه را در موسیقی امروز ایجاد کند.

ادامه خبر