به نام خداوند جان و خرد

جلب توجه مردم به ستاره‌ها، ابزاری برای سیاست‌زدایی است

جلب توجه مردم به ستاره‌ها، ابزاری برای سیاست‌زدایی است

یوسف اباذری معتقد است که جلب توجه مردم به ستاره‌های ورزشی و هنری و… ابزاری برای سیاست‌زدایی است.

ادامه خبر