به نام خداوند جان و خرد

جعفری‌جلوه در مراسم معارفه رئیس فارابی حاضر نشد

جعفری‌جلوه در مراسم معارفه رئیس فارابی حاضر نشد

ماجرای اختلاف محمدرضا جعفری جلوه با سازمان سینمایی به همان جدیت نامه تند و تیزی است که او هفته گذشته منتشر کرد. جعفری جلوه امروز در مراسمی که استقرار سرپرست جدید فارابی خوانده شد شرکت نکرد.

ادامه خبر