به نام خداوند جان و خرد

جشنواره «فيلم مقاومت ايران» در گرجستان برگزار شد

جشنواره «فیلم مقاومت ایران» در گرجستان برگزار شد

جشنواره «فیلم مقاومت ایران» با رویکرد نمایش هنر فیلم‌سازی ایران با استقبال شهروندان گرجستانی مواجه شد.

ادامه خبر