به نام خداوند جان و خرد

جشنواره رضوی فضایی برای آشنایی بیشتر با امام رضا(ع)

جشنواره رضوی فضایی برای آشنایی بیشتر با امام رضا(ع)

نوجوان برگزیده در سیزدهمین جشنواره رضوی می‌گوید این رویداد فرهنگی که باعث شد تا فضایی برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با امام رضا(ع) فراهم شود.

ادامه خبر