به نام خداوند جان و خرد

جشنواره اقوام ایرانی در فرهنگسرای بهمن برپا است

جشنواره اقوام ایرانی در فرهنگسرای بهمن برپا است

ششمین جشنواره اقوام ایران با حضور نمایندگانی از ۲۴ استان کشور تا چهارم خرداد ماه سال جاری در فرهنگسرای بهمن برپا است.

ادامه خبر