به نام خداوند جان و خرد

جشنواره اعتیاد و رسانه به کار خود خاتمه داد

جشنواره اعتیاد و رسانه به کار خود خاتمه داد

اختتامیه جشنواره اعتیاد و رسانه با حضور فرزین رحیم نظری رئیس چهارمین جشنواره اعتیاد و رسانه علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایوان شمس برگزار شد و برندگان بخش های مختلف را معرفی کرد.

ادامه خبر