به نام خداوند جان و خرد

جدول اجراهای جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر‎‎

جدول اجراهای جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر‎‎

نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود.

ادامه خبر