به نام خداوند جان و خرد

توسعه دوربین‌های فیلمبرداری برای برخی توهم فیلمساز شدن داشته است

توسعه دوربین‌های فیلمبرداری برای برخی توهم فیلمساز شدن داشته است

چهارمین روز از پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز با برگزاری کارگاه معرفی مدل مشارکتی پروژه توسعه پایدار محلی در مرکز فرهنگی هنری صبا برگزار شد.

ادامه خبر