به نام خداوند جان و خرد

توجه به ویراستاران اولین قدم ورود به نشر توسعه یافته است

توجه به ویراستاران اولین قدم ورود به نشر توسعه یافته است

یک ناشر گفت: تعریف نقش ویراستار و توجه به شغل ویراستاری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین قدم برای ورود به نشر توسعه یافته در کشور است.

ادامه خبر