به نام خداوند جان و خرد

تهمت خوردیم، به تلویزیون حمله شد؛ اما باج ندادیم

تهمت خوردیم، به تلویزیون حمله شد؛ اما باج ندادیم

ما خیلی مواقع تهمت خوردیم، همه مدیران تلویزیون هم از ناحیه روشنفکران و هم مدعیان اصول گرایی مورد انتقاد قرار گرفتند، اما ایستادند، پای انقلاب و آرمان‌های امام ایستادند” اینها حرف‌های فرجی مدیر سابق شبکه اول است.

ادامه خبر