به نام خداوند جان و خرد

تنوع و کیفیت کتاب کودکان در ایران بالا است

تنوع و کیفیت کتاب کودکان در ایران بالا است

دکتر جورجیا روتا، ایران‌شناس و عضو هیات علمی انستیتو ایران شناسی آکادمی علوم اتریش گفت: تنوع و کیفیت کتاب‌های کودکان در ایران خیلی خوب است و این کیفیت کتاب‌های کودکان در ایران خیلی خوب است و این کیفیت در جهان بسیار معروف است

ادامه خبر