به نام خداوند جان و خرد

تنديس عمر خيام در رم نصب مي‌شود

تنديس عمر خيام در رم نصب مي‌شود

رايزني‌هاي رايزن فرهنگي ايران در ايتاليا براي نصب تنديس عمر خيام، عارف و شاعر شهير ايراني در شهر رم، آغاز شده است.

ادامه خبر