به نام خداوند جان و خرد

تنديس عمر خيام در رم نصب مي‌شود

تندیس عمر خیام در رم نصب می‌شود

رایزنی‌های رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا برای نصب تندیس عمر خیام، عارف و شاعر شهیر ایرانی در شهر رم، آغاز شده است.

ادامه خبر