به نام خداوند جان و خرد

تمجید شهید مرتضی آوینی از یک تابلوی نقاشی

تمجید شهید مرتضی آوینی از یک تابلوی نقاشی

نقاشانی که برای جنگ کار کرد‌ه‌اند اگر چه بسیار معدودند و انگشت‌شمار، اما آثار آنان انصافاً بهترین آثاری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلق شده است

ادامه خبر