به نام خداوند جان و خرد

تماشاخانه ایرانشهر تعطیل است

تماشاخانه ایرانشهر تعطیل است

جمعه 21 آذرماه به دلیل همزمانی با شب اربعین شهادت امام حسین(ع)، تماشاخانه ایرانشهر اجرایی نخواهد داشت.

ادامه خبر