به نام خداوند جان و خرد

تقویت تفکر نظام‌مند، مبنای حرکت معاونت فرهنگی کانون

تقویت تفکر نظام‌مند، مبنای حرکت معاونت فرهنگی کانون

معاون فرهنگی جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر تقویت نگاه تفکر نظام‌مند در دور تازه مدیریت این مجموعه تاکید کرد.

ادامه خبر