به نام خداوند جان و خرد

تقدیر از رضا کیانیان در مشهد

تقدیر از رضا کیانیان در مشهد

رئیس اداره هنرهای نمایشی خراسان رضوی گفت: رضا کیانیان در جشن گرامیداشت اردیبهشت تئاتر ایران در مشهد حضور خواهد داشت و از این هنرمند خراسانی، تقدیر به عمل خواهد آمد.

ادامه خبر