به نام خداوند جان و خرد

ترجمه 226 اثر به زبان‌های خارجی

ترجمه 226 اثر به زبان‌های خارجی

در نشست طرح ترجمه «تاپ» مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ترجمه 226 اثر فارسی در در موضوعات ادبیات فارسی، فرهنگ و تمدن اسلامی و معارف اسلامی به 5 زبان خبر دادند.

ادامه خبر