به نام خداوند جان و خرد

ترجمه‌ی فارسی تاریخ اجمالی مکزیک رونمایی شد

ترجمه‌ی فارسی تاریخ اجمالی مکزیک رونمایی شد

روز مکزیک ادبیات ایران وجهان اسپانیولی با حضور کولیسیس کانچولا سفیر مکزیک در ایران و گوستاووگا کانواس دبیر کالج مکزیک در نمایشگاه کتاب برگزار شد.

ادامه خبر