به نام خداوند جان و خرد

تربیت حیدریه هم صاحب «خانه هنرمندان» شد

تربیت حیدریه هم صاحب «خانه هنرمندان» شد

مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پایان سفر یک روزه خود به تربیت حیدریه از آغاز به کار «خانه هنرمندان» در این شهر خبر داد.

ادامه خبر