به نام خداوند جان و خرد

تجسمِ انگاره ی «تفاوط» در ساحت هنر

تجسمِ انگاره ی «تفاوط» در ساحت هنر

«نیما زاغیان» معتقد است که «آرت» به ویژه هنر معاصر، ساحتی نخبه گرا است. انگاره ی اثر هنری ای که برای تمامی مخاطبان محتمل، قابلیت دسترسی، همرسانی و درک شدن داشته باشد، اگرچه انگاره ای فریبنده و جذاب است، اما ناممکن و منتفی است.

ادامه خبر