به نام خداوند جان و خرد

تبلیغ کتاب‌های ایثار و شهادت موثر نیست

تبلیغ کتاب‌های ایثار و شهادت موثر نیست

سعید علامیان نویسنده حوزه دفاع مقدس با حضور در سرای اهل قلم با بیان اینکه تبلیغات کلیشه‌ای در حوزه کتاب‌های ایثار و شهادت وجود دارد گفت: در حال حضار مهمترین مشکل موجود در فروش کتاب‌های ایثار و شهادت نبود تبلیغات مناسب و اساسی است.

ادامه خبر