به نام خداوند جان و خرد

تاکید بر تعامل اتحادیه ناشران ایران و تونس

تاکید بر تعامل اتحادیه ناشران ایران و تونس

عادل خضر رئیس نمایشگاه کتاب تونس در حاشیه بازدید از بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با رئیس نمایشگاه دیدار کرد.

ادامه خبر