به نام خداوند جان و خرد

تاثیر انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب در کاهش ترافیک شهری

تاثیر انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب در کاهش ترافیک شهری

سرهنگ محمدحسین حمیدی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات پیشین امسال حل شده است افزود:البته شهر آفتاب نیز با مشکلاتی همراه است که به همکاران خود گفته‌ایم باید برطرف شود.

ادامه خبر