به نام خداوند جان و خرد

به ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها ظلم شده است

به ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها ظلم شده است

نشست بررسی ادبیات معاصر در دانشگاه‌ها با حضور محمد بقایی و حسن میرعابدینی در سالن دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه کتاب برگزار شد.

ادامه خبر