به نام خداوند جان و خرد

بزرگ‌ترین نمایشگاه آثار «بنکسی»

بزرگ‌ترین نمایشگاه آثار «بنکسی»

آثار «بنکسی» هنرمند ناشناس خیابانی در رم – پایتخت ایتالیا – نمایش داده می‌شود.

ادامه خبر