به نام خداوند جان و خرد

بزرگداشت مهدی آذریزدی

بزرگداشت مهدی آذریزدی

در روز یزد در بیست و نهمین‌ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از مهدی آذر یزدی تجلیل می‌شود.

ادامه خبر