به نام خداوند جان و خرد

برگزاری نمایشگاه کتاب مراسم احترام به علم است

برگزاری نمایشگاه کتاب مراسم احترام به علم است

رئیس فرهنگستان علوم ایران در حاشیه بازدید از بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: برپایی نمایشگاه کتاب مراسم احترام به علم است و طبیعی است که هر جامعه‌ای به این مراسم نیاز دارد.

ادامه خبر