به نام خداوند جان و خرد

برگزاری نخستین جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)

برگزاری نخستین جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)

سازمان زیباسازی شهر تهران، نخستین جشنواره ملی مبلمان شهری را با عنوان «دایره خلاق» و با موضوع «طراحی نشیمن خلاق شهری» برگزار می کند.

ادامه خبر