به نام خداوند جان و خرد

بررسی ۲۹ دوره پوستر‌ نمایشگاه‌ بین المللی کتاب تهران

بررسی ۲۹ دوره پوستر‌ نمایشگاه‌ بین المللی کتاب تهران

برگزار‌کنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب پس از ۲۹ دوره به تجربیات خوبی در برپایی این رویداد رسیده اند. «پوستر اعلان» به عنوان یکی از بخش‌های مهم اطلاع رسانی، هرساله مورد توجه برگزار‌کنندگان این رویداد بوده است.

ادامه خبر