به نام خداوند جان و خرد

بررسی «کیچ» و زندگی روزمره شهری

بررسی «کیچ» و زندگی روزمره شهری

سومین نشست از سلسله نشست‌های هنر و زندگی روزمره شهری در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

ادامه خبر