به نام خداوند جان و خرد

بررسی مقبولیت ترجمه یا تالیف در کتاب کودک و نوجوان

بررسی مقبولیت ترجمه یا تالیف در کتاب کودک و نوجوان

نشست بررسی مقبولیت ترجمه یا تالیف در حوزه کتاب کودک و نوجوان با حضور دکتر سمیرا قیومی مربی توان‌مند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

ادامه خبر