به نام خداوند جان و خرد

بررسی شمایل‌های عاشورایی در خانه هنرمندان ایران

بررسی شمایل‌های عاشورایی در خانه هنرمندان ایران

چهارمین نشست سالانه هنر عاشورایی با موضوع شمایل‌های عاشورایی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

ادامه خبر