به نام خداوند جان و خرد

برای ارتباط موسیقی و شعر، همت بیشتری داشته باشیم

برای ارتباط موسیقی و شعر، همت بیشتری داشته باشیم

نادر گلچین گفت: ۳۷ است به انتخاب خودم گوشه گیری را انتخاب کرده ام. با این حال به گذشته و به دوران کاری ام که بازمیگردم میبینم هرآنچه بوده جذب و جفت بوده و خودم را راضی نگه می‌دارد.

ادامه خبر