به نام خداوند جان و خرد

با داستان های بامزه در ایام نمایشگاه بخندید

با داستان های بامزه در ایام نمایشگاه بخندید

کتاب”داستان های با مزه برای بچه ها”به انتخاب “آندرو ماتیوز”با ترجمه ی”لاله جعفری”در نوبت چاپ اول منتشر و روانه ی بازار کتاب شد.

ادامه خبر