به نام خداوند جان و خرد

بازدید مدیرکل وزارت صنعت , معدن و تجارت

بازدید مدیرکل وزارت صنعت , معدن و تجارت

دسامبر 4, 2019
|

بازدید مدیرکل وزارت صنعت و معدن استان آذربایجان غربی به همراه فرماندار محترم شهرستان سلماس با هیت همراه از شرکت زرین درب سلماس