به نام خداوند جان و خرد

بابک لطیفی «زمین» را به روی صحنه برد

بابک لطیفی «زمین» را به روی صحنه برد

نمایش «زمین» به نویسندگی و کارگردانی «بابک لطیفی» در پلاتو شیدا مجموعه تئاتر شهر خرم آباد به روی صحنه رفت.

ادامه خبر