به نام خداوند جان و خرد

ایستگاه با هم محیط زیست را می‌خوانیم در نمایشگاه کتاب

ایستگاه با هم محیط زیست را می‌خوانیم در نمایشگاه کتاب

مدیر مسؤل ماهنامه چهارفصل گفت: ایستگاه «با هم محیط زیست را می‌خوانیم» برای نخستین بار برای بهبود دغدغه‌های محیط زیست ایران جهت فراهم آوردن همدلی در نمایشگاه کتاب امسال مستقر شد.

ادامه خبر