به نام خداوند جان و خرد

اگر به دست من افتد فراق را بکشم

اگر به دست من افتد فراق را بکشم

مرحوم حاج محمدآقا فرقانی (محبی) در دیوان «ایده‌آل فرقانی» به شرح حال بازماندگان کاروان اسیران کربلا در مسیر و خرابه‌های شام در اربعین حسینی (ع) پرداخته است.

ادامه خبر